Vlaams Parlementslid Mathias De Clercq kaartte vandaag in de parlementaire commissie Leefmilieu de onzekere situatie aan van de bewoners van de reservatiestrook langsheen het Schipdonkkanaal. Minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege, antwoordde hem dat er verschillende initiatieven op komst zijn. Zo zou er in 2016 een aanpassing van de Codex Ruimtelijke Ordening komen om de meerwaarderegeling in reservatiestroken te herbekijken. Daarnaast kondigde ze aan naar een nieuwe gewestelijk uitvoeringsplan (GRUP) te willen gaan.. Read More